Den goda organisationen -
Snacka om skillnad!

Individ- och Teamutveckling - Den organisation som kan stimulera och stödja sina medarbetare att öka sin självinsikt och därigenom också sin självkänsla, kommer att se att motivationen, kreativiteten och effektiviteten ökar.

Självinsikt - Vi arbetar med att ge dig verktyg för att öka medvetenhet om dig själv, för att veta vem du är och vad du vill. Grundtanken bakom detta är att ju mer du använder dig själv fullt ut och gör det du vill, desto mer produktiv och effektiv blir du.

För att växa som människa krävs medvetenhet om sina egna beteendemönster och sina egna försvarsmekanismer, vilket du erhåller av oss via UGL. En ökad självmedvetenhet ökar också möjligheterna till en sund självkänsla, vilken är kärnan i alla relationer. Vi är övertygade om att självinsikt och människors självaktning är nyckeln till att lösa organisatoriska problem. Därför handlar många av våra uppdrag om konfliktförståelse.

Mångfaldsutveckling är ett av våra specialområden som många av våra kunder nu efterfrågar. Vi är sedan tidigare några av landets mest erfarna MOD-utbildare.

Välkommen med på en resa utöver det vanliga.

Nya utsikter

Med nya utsikter
skapar vi nya insikter

Processer vi är inne i just nu

 • Ledningsgrupper inom företag
 • Mål- och resultatstyrning inom läkemedelsbranschen
 • Individ- och grupputveckling inom personalgrupper
 • Föreläsningar kopplat till ledarskap, coaching och mångfaldsfrågor

Vi arbetar med:

 • Ledarskapsutveckling
 • Individ- och grupputveckling
 • UGL - Utveckling av grupp och ledare
 • SDI
 • Mångfaldens möjligheter
 • Konfliktförståelse
 • Coaching